Encariment del rebut del fem

Home / Noticias / Encariment del rebut del fem

Encariment del rebut del fem

L’AJUNTAMENT DE TURIS COBRA 28.000€ DE MÉS AlS SEUS VEÏNS EN EL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEM.

Un ajuntament ha de cobrar als seus veïns una taxa per la recollida de fem .
La suma de totes les taxes que els cobra l’ajuntament als seus ciutadans, ha de ser igual a l’import que li cobra l’empresa de recollida de fem a l’ajuntament.
Per tant no entenem, i així ho férem saber en un ple, com l’ajuntament cobra de mes als nostres veïns.
L’empresa que té el servei de recollida de fem li cobra al nostre ajuntament l’import de 210.000€ anuals per prestar el servei.
L’ajuntament li cobra pel total de les taxes als nostres veïns l’import de 238.000€.

AQUEIXA DIFERÈNCIA DE 28.000€ PER QUÈ NO ES REDUEIX BAIXANT LA TAXA A TOTS ELS NOSTRES VEÏNS?

Recent Posts

Leave a Comment