Plenari 2 d’Octubre 2014

Home / Plenos / Plenari 2 d’Octubre 2014

Plenari 2 d’Octubre 2014

El grup municipal Socialista en l’ajuntament de Turís en el plenari del passat dijous 2 d’Octubre, mostrarem la nostra disconformitat en diferents punts del dia:
Punt 1.- Aprovació de l’acta anterior.

Continuem demanat les actes en Valencià, però el PP ens les continua negant i aposta sols pel Castellà com a llengua oficial, menyspreant la idiosincràsia del nostre poble, costums i cultura.

Punt 2.- Resolucions de l’alcaldia.-

Ací estiguérem especialment crítics en la gestió feta per l’equip de govern del PP, que no va reparar el camió de la brigada d’obres i el va vendre per 500 €, amb només 5 anys d’antiguitat. La reparació estava pressupostada en 6000 € segons la mateixa Alcaldessa i la compra d’un camió ens ha suposat un cost de 20177 €; considerem que amb aquesta mala gestió de l’equip de govern popular s’han malbaratat uns 14000 €.
Respecte al xec escolar, considerem que s’hauria d’haver donat abans de la compra de llibres i material escolar que feren les famílies, que hauria d’haver-se augmentat la quantia per al més necessitats i deixar que cadascú triara l’establiment on comprar, dins dels designats en la localitat.
Cataloguem aquesta mesura com a electoralista, per fer-la només aquest any de cara a les eleccions municipals i no al llarg de la legislatura.

Punt 10 i TU (tràmit d’urgència).-

Ací els populars tracten de canviar la qualificació jurídica de l’escola de Cortitxelles, de bé immoble a patrimonial, per a la seua posterior venda. També es posa en venda el solar on estava l’antiga guarderia de baix, c/ Arquitecte Juan Luis Garcia Lozano núm. 40, actualment c/ Elena Benaches.
Considerem que la venda d’aquests béns empobreix el patrimoni de l’ajuntament, de totes i tots els turisans, i no estem disposats a anar desfent tot allò que tant a costat de fer.

Punt 12.- Canvi de noms als carrers.

Estem en contra de canviar noms als carrers que ja el tenen, s’haurien d’assignar els noms d’aquestes persones que hui en dia tan s’ho mereixen, en això sí estem completament a favor, als nous carrers. Perquè aquells polítics que se centren en canviar allò que ja està fet només per rancúnies, desinterés o ignorància, no avancen i endarrereixen el nostre poble.
Estem en contra de l’eliminació del nom de Vicent Andrés Estellés pel que suposa aquesta persona per als Valencians i per al valencià, la nostra llengua. Encara que, com ja hem dit al primer punt, i com hem vist a la retolació de tots els carrers, ja sabem que el PP de Turís no aposta per la nostra llengua i el nostre patrimoni immaterial.

Mocions.-

– Estem en contra de la moció del grup municipal Popular per a l’elecció directa dels alcaldes, considerem que és oportunista i que no és el moment de canviar la llei electoral i menys encara sense el consens ni el debat que cal per transformar, ni més ni menys, el nostre sistema electoral; és per això que presentem una moció en contra d’aquest canvi antidemocràtic que pretenen els populars pel seu propi benefici.

– Els Socialistes presentem una moció per a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència. (moció integra en document adjunt)
Els populars van votar en contra i no ens estranya, donat que ja sabem del retall i reducció de les ajudes que ha fet el PP en aquest assumpte de la dependència.

– El Socialistes presentem també dues mocions relatives al Veto Rus als productes agraris, alimentaris i ramaders.

Pretenem la inclusió dels caquis i cítrics entre els productes que poden rebre ajudes i el recolzament de l’agricultura amb la implementació de les mesures necessàries que pal·lien les conseqüències negatives que aquest Veto Rus comporta per al camp i la ramaderia valenciana en general i al nostre poble en particular.
Els populars també la van votar en contra, al·ludint que açò no servia per a res i que el govern del PP ja està fent prou en eixe tema.

– Els Socialistes presentem una moció per a la rebaixa en 2015 de la taxa de residus urbans i recollida selectiva.

Considerem que donat el fet de què s’obté un benefici net anual al voltant de 1.5 milions €, es pot perfectament aplicar una rebaixa del 10% en l’import de la taxa que hem de pagar els veïns per al 2015.
El PP també ens la va votar en contra, privant als veïns de Turís la possibilitat de pagar menys en aquest rebut amb el context socioeconòmic tan advers que està sofrint la ciutadania.
– Açò és un breu resum del plenari, com que va concloure a les 12 hores de la nit, ho resumim perquè no siga massa extens.

Recent Posts

Leave a Comment